Carnavalsvereniging Onger 't Viaduct

Euverdracht Vorstsjap

Aafgeloupe sezoen haeft Martijn Bours zien 1×11 jaorig-jubileum es Vorst van CV “Onger ’t Viaduct” gevierd. Ein prachtig en biejzunjer jubileum wo Martijn de verdeende waardering en aandach haeft gekrege. Loslaote, euverdrage en verjonge is echter noodzakelik veur de vitaliteit en de toekomst van CV “Onger ’t Viaduct”. Mit dees gedachte haeft Martijn eind 2021 de vereniging al laote weite det zien ellefde jaor es Vorst zien lètste jaor zoej zeen.

In zien rol es Vorst waas Martijn jaore lank de spraekstalmeister, aanspraekpunt en creatief verbinjer van CV “Onger ’t Viaduct”. Wellicht nog belangrieker, maar minder zichtbaar, waas zien rol achter de sjerme. Vanoet die hoedanigheid waas hae actief in de Prinsenkeuzekommissie, actief organisator van de ViVaS en oos receptie, ein van de initiatiefnummers en drievende krachte van ut Brachter Vastelaoves Collectief, geestelik vader en presentator van de educatieserie ‘Waat is Vastelaovend?’ en hae vervulde ein belangrieke rol biej de toetsjtandjkomming van ut beeld ter ere van Pierre Cnoops.

Veurzitter Frank Evers: “Martijn woor de letste 11 jaor in zien rol es Vorst, mer auch dao veur al es medeoprichter, ein van de pijlers wo OOS Viaduct op steunde en steunt. Mit zien bevlaogeheid, betrokkeheid en groeate inzet woor hae binne ‘t bestuur en in tal van commissies ein groeate steunpilaar en kertrekker. ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’ woor zien credo en dao heel d’r zich altied aan want van Martijn koste weer altied veur de volle 100 procent op aan. Names bestuur en leeje wil ich Martijn den auch bedanke veur ziene tomeloze inzet! En weer zeen bliej det weer hem en zien ervaring (in ein anger rol) toch behaoje veur ozze sjoeane club!’

De afgeloupe tied is binne de vereniging gekeke nao de invulling van de rol van nuuje Vorst. Door ut bestuur is op de recente Algemeine Leeje Vergadering Lars Hamers veurgedrage es nuuje Vorst van os vereniging. Lars Hamers wurd hiejmit de twieëde Vorst in de historie van CV “Onger ’t Viaduct”. Lars is 28 jaor, woont same mit Joep in Mestreech, is sinds 2013 lid van CV “Onger ’t Viaduct”, sinds 2016 actief es algemein bestuurslid en later doorgesjaove nao de functie van secretaris. Lars besjikt euver de neudige “Vastelaoves” ervaring en hae blinkt oet in ut verbinje, organisere en spraeke. Lars bejikt euver de juuste “vorstelikke” competensies en alle leeje van CV “Onger ’t Viaduct” vertroewe Lars de eervolle rol van nuuje Vorst mieër den toe.

Aaftraejend Vorst Martijn: “Ut Viaduct, de luuj en de rol maak der mit hieël vöäl plezeer en passie dien dink van en gaef der diene eige dreij aan, det höb ich auch altied gedaon. Doe bös neet DE Vorst, mer DE betrokke, en gedreve verbinjer dae mit vöäl respect en sjaele zeiver de vereniging spraekwoordelik zal vertegewoordigge. Daobiej stuit nieks of nemus baove de vereniging, nieks diek doon, same doon! Vorst Lars, vöäl succes mer baovenal hieël vöäl plezeer mit ut invulle van de biejzunjere en eervolle rol van Vorst”.

Achter de sjerme is de werme euverdrach van ut Vorstsjap biejnao aafgerondj. Martijn zal dit jaor nog actief zeen es bestuurslid en daonao zal hae zich in ein nuuj rol bezig gaon haoje mit ut project “Viaducters van Verdeenste”. Lars zal offisjeel waere geïnstalleerd es Vorst van CV “Onger ’t Viaduct” tiedes de ViVaS op vriedig 17 november.

– Bestuur en leeje van CV “Onger ’t Viaduct”